Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Vzdělávání

Projekt Poliglotti4.eu - Mnohojazyčnost v Evropě

Program polyglotti4.eu, zaměřený na propagaci a šíření mnohojazyčnosti v Evropě, patří mezi mnohé programy na podporu kultury, kulturního sbližování a kulturního porozumění v Evropě. Tento projekt byl vytvořen roku 2011 a vzešel z iniciativy Programu občanské společnosti EU pro mnohojazyčnost (CSPM), který byl založen roku 2009 Evropskou komisí a je sdružením nevládních organizací. Usiluje o rozšíření povědomí o významu mnohojazyčnosti v Evropě za pomoci kultury, médií, neformálního vzdělávání občanské společnosti i prostřednictvím sítě ambasadorů činných v oboru jazyků. Podporuje také spolupráci a sdílení informací v této oblasti. Jeho součástí je on-line jazyková observatoř, podávající informace o nejlepší praxi v oblasti jazyků, celoživotního vzdělávání a předškolní jazykové výuky.