Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Bildung

Liste der öffentlichen Hochschulen der Tschechischen Republik

Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport
Für den Bereich Bildung ist das Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – MŠMT) zuständig. Die Webseite www.msmt.cz informiert Sie in englischer Sprache über die Struktur, die Aufgabenbereiche, Programme und Projekte des Ministeriums. Das tschechische Bildungssystem wird in englischer Sprache auch unter www.msmt.cz  vorgestellt.

Kontakt:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
CZ - 118 12 Praha 1
T:  +420 234 811 111
F: +420 234 811 753
E: info@msmt.cz
Web: www.msmt.cz


Liste der öffentlichen Hochschulen der Tschechischen Republik

Akademie múzických umění v Praze
Akademie der musischen Künste Prag

České vysoké učení technické v Praze
Technische Universität Prag

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Südböhmische Universität in Budweis

Masarykova univerzita v Brně
Masaryk Universität Brünn

Ostravská univerzita v Ostravě
Ostraver Universität (dt.: Ostrau)

Slezská univerzita v Opavě /
Schlesische Universität in Opava (dt.:  Troppau)

Technická univerzita v Liberci
Technische Universität Liberec (dt.: Reichenberg)

Univerzita Hradec Králové
Universität Hradec Králové (dt.: Königgrätz)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Jan Evangelista Purkyně Universität Ústí nad Labem (dt.: Aussig)

Univerzita Karlova v Praze
Karlsuniversität Prag

Univerzita Palackého v Olomouci
Palacky Universität Olomouce (dt.: Olmütz)

Univerzita Pardubice
Universität Pardubice (dt.: Pardubitz)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Tomáš Bata Universität Zlín (dt.: Zlin)

Vysoká škola ekonomická v Praze
The University of Economics, Prague

Západočeská univerzita v Plzni
Westböhmische Universität Pilsen