Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Aktuelles

Vyhlášení ceny Premia Bohemica 2018

Moravská zemská knihovna v Brně na základě pověření ministra kultury České republiky vyhlašuje přijímání nominací na cenu Premia Bohemica. Cena je určena zahraničnímu bohemistovi, který se ve své zemi zasloužil ve výrazné míře o propagaci české literatury.

Do roku 2001 cenu udělovala Nadace Český literární fond, v letech 2002–2011 Obec spisovatelů (za podpory NČLF). S podporou Obce spisovatelů ji nyní uděluje Moravská zemská knihovna.

O udělení ceny rozhodne komise složená z předních literárních vědců z univerzitních
i akademických pracovišť v České republice a z dřívějších laureátů ceny. V minulosti cenu získali například Susanna Rothová (1993), Oleg Malevič (1998), Christa Rothmeierová (1999), Reiner Kunze (2004), István Vörös (2005), Edgar de Bruin (2008) či Andrzej Czcibor-Piotrowski (2011). V prvním obnoveném ročníku cenu získal německý bohemista, vysokoškolský pedagog, literární vědec a překladatel Urs Heftrich.

Obnovením udílení ceny Premia Bohemica vyjadřuje Ministerstvo kultury úctu k práci zahraničních bohemistů, kteří pomáhají šířit prostřednictvím české literatury povědomí
o české kultuře a společnosti, a tak upevňují pozici České republiky ve světě.

Nominace, spolu se zdůvodněním návrhu, je možné zasílat do 1. května 2018 na adresy: premiabohemica@mzk.cz nebo Moravská zemská knihovna, Premia Bohemica, Kounicova 65a, 601 87 Brno.

Více informací naleznete:

Cena Premia Bohemica

Ústav pro českou literaturu AV ČR 

Kontaktní osoba:

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, PhD.

Foto (c) Soňa Šinclová, prof. Urs Heftrich -laureát ceny Premia Bohemica (2017)