Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Aktuelles

Vzpomínková akce na Vídeňské radnici - ´68

Dne 19. května 2018 se při příležitosti 50. výročí Pražského jara 1968 uskutečnilo vzpomínkové setkání ve slavnostních prostorách vídeňské radnice. Vzpomínkový večer společně připravily Velvyslanectví České republiky ve Vídni a Rakousko-česká společnost ve spolupráci s Českým centrem Vídeň, Statutárním městem Brnem a ČT Brno. Večer se konal pod záštitou primátora města Brna Ing. Petra Vokřála.

Slavnostního večera se zúčastnilo více než 300 hostů z řad politické reprezentace obou zemí a z vídeňské diplomatické i krajanské komunity. K účastníkům patřili Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Petr Vokřál, primátor města Brna, Angela Fichtinger, předsedkyně rakousko-české parlamentní skupiny a poslankyně Národní rady, Margot Klestil-Löffler, bývalá první dáma a velvyslankyně v ČR, a Karl Peterlik, který působil na rakouském Vyslanectví v Praze v roce 1968 a v roce 1989 tamtéž jako velvyslanec.

Akce sloužila jako poděkování Rakousku obecně a Vídni zvláště za vstřícnost projevenou v roce 1968 vůči českým emigrantům. Vzpomínkové shromáždění bylo spojeno s výstavou o roce 1968 v Československu, jakož i s výstavou o dobových česko-rakouských vztazích včetně představení Čechů, kteří do Rakouska emigrovali a v nové vlasti uspěli.

Shromáždění se spolu s dobovými pamětníky zúčastnil také prezident Rakousko-české společnosti a dlouholetý starosta Vídně Michael Häupl, který nad akcí převzal záštitu. Pro starostu Häupla šlo nadto o příležitost rozloučit se v úřadu, který opouští po 24 letech.

Hlavní projev přednesla v zastoupení předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka, který byl nucen plánovanou účast na poslední chvíli zrušit, velvyslankyně České republiky v Rakousku Ivana Červenková. Velvyslankyně poděkovala také městu Brnu a jmenovitě panu primátorovi Vokřálovi za převzetí záštity a za velkorysou podporu této akce.

Hosté mohli shlédnout krátký film o roce 1968 a spolupráci mezi Československou televizí a rakouskou televizí ORF. Díky této spolupráci mohla být o situaci v Československu informována světová veřejnost. Dále si hosté mohli vychutnat cimbálovou hudbu v podání brněnské skupiny Harafica. Film vznikl ve spolupráci ČT Brno, Českého centra Vídeň a Archivu ORF.

O slavnostním večeru pak informovala v hlavní zpravodajské relaci Česká televize a rakouská tisková agentura APA. Tematický článek zveřejnil na svém webovém portálu rovněž prestižní čtvrtletník Cercle Diplomatique.

 

Ve spolupráci s