On-line přednáška o češtině: "Aha, tak to jsem netušila aneb ze života jazykové poradny."

Do 11. 02. 2021 Online

V rámci další on-line přednášky o češtině představí Mgr. Martin Beneš, Ph.D., jak funguje jazyková poradna Ústavu pro jazyk český, kde veřejnost může konzultovat s odborníky různorodé jazykové dotazy. Ukáže, jak vypadá typický telefonní poradenský rozhovor a veřejně dostupná databáze dotazů. V návaznosti na to pak detailně rozebere autentické nahrávky telefonních rozhovorů mezi tazateli a pracovníky jazykové poradny a odpoví na otázky, kterých jazykových oblastí se nesouhlasné reakce tazatelů týkají nejčastěji (= s čím tazatelé nesouhlasí), jakým způsobem tazatelé svůj nesouhlas typicky vyjadřují (= jak nesouhlasí) a jakými způsoby proti doporučením pracovníků jazykové poradny argumentují (= proč nesouhlasí).

Mgr. Martin Beneš, Ph.D., působí v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, je vedoucím redaktorem časopisu Naše řeč. Zabývá se především široce vymezenou problematikou jazykových norem (norem v jazyce), teoretickými i praktickými otázkami (českého) pravopisu a přístupy k jazyku. Kromě řady odborných studií je i autorem knihy Úvod do teorie jazykové správnosti (2019).

Přednáška bude vysílána v českém jazyce přes Facebook Českých center a platformu Zoom ve čtvrtek 11. 2. 2021 od 18:00 hodin. 

Prosím, pro sledování přes Zoom se registrujte zde:  https://forms.gle/q3N3Xmox87ZVx4f79

Na e-mail uvedený v registraci Vám v den vysílání přijde odkaz, kde si přednášku spustíte.

Záznamy předchozích přednášek o češtině můžete sledovat zde: http://www.czechcentres.cz/projekty/vzdelavani

Veranstaltungsinformationen

  • Titel: On-line přednáška o češtině: "Aha, tak to jsem netušila aneb ze života jazykové poradny."
  • Datum: Do 11. 02. 2021
  • Adresse: Online
  • Veranstalter: Česká centra

Ähnliche Veranstaltungen